<td id="22jh7"></td>

  <blockquote id="22jh7"><sup id="22jh7"></sup></blockquote>
  <tt id="22jh7"></tt>

  1. <blockquote id="22jh7"><ruby id="22jh7"></ruby></blockquote><label id="22jh7"><sup id="22jh7"><li id="22jh7"></li></sup></label>
    <thead id="22jh7"></thead>
     当前位置: 新泰文明网 > 历史事件

     羊祜表改新泰县

     发表时间:2015-06-20  来源:新泰文明网
         今新泰市为西汉所置东平阳县,东汉省入南城。西晋复置,隶泰山郡。据清《新泰县志 建置沿革》记载:“晋泰始中,羊祜表:‘即平阳故地置新泰县(取新甫山、泰山之义)。’属泰山郡。”周郢《泰安五千年大事记》据毕沅《晋书地理志新补正》等云:“东平阳县太康九年(288年)改名新泰。”又,宋欧阳忞撰《舆地广记》云:“中新泰县,本汉东平阳县……惠帝元康元年(291年)改为新泰,属泰山郡。”新泰之名?#28304;?#22987;,一直沿用至今。改名具体时间,或泰始,或咸宁,或太康(皆晋武帝年号),或元康(晋惠帝年号),均属西晋初年。
     多乐彩娱乐官网

      <td id="22jh7"></td>

      <blockquote id="22jh7"><sup id="22jh7"></sup></blockquote>
      <tt id="22jh7"></tt>

      1. <blockquote id="22jh7"><ruby id="22jh7"></ruby></blockquote><label id="22jh7"><sup id="22jh7"><li id="22jh7"></li></sup></label>
        <thead id="22jh7"></thead>

          <td id="22jh7"></td>

          <blockquote id="22jh7"><sup id="22jh7"></sup></blockquote>
          <tt id="22jh7"></tt>

          1. <blockquote id="22jh7"><ruby id="22jh7"></ruby></blockquote><label id="22jh7"><sup id="22jh7"><li id="22jh7"></li></sup></label>
            <thead id="22jh7"></thead>